حقیقت سلوک الی الله ولایت است

بدان که حقیقت سلوک الی الله ولایت است.

یعنی اینکه سالک الی الله در مسیر سلوک از روی عشق

وشوق مطیع امر محبوب باشد که این همان ولایت است.

مطیع امر خدا مطیع حجت خدا که ولی الله اعظم هست

نیز می باشد که دریچه فیوضات در عالم از دریچه قلب امام

معصوم ع می باشد.

/ 0 نظر / 14 بازدید