باید خدا آرام شویم

بسم نور

آرام و با پر از آرامش باشیم که خدا فرمود ذکر من آرامش قلب هاست و با نورخدامانوس

شیم که خدا خود مانوس و انیس بندگانش است بهشت برای این زیبا است که جلوه

ای است از زیبایی خدا و دوستان خدا در آنجا هستن.

ذکر و یاد  خدا طی طریق راه است و توشه این را تقوا است.

خوش به حال دوستان خدا خوش به حال آنان که نترسی و نه اندوهی در دنیا و آخرت

ندارند.

     ع.ر.ع

 

/ 0 نظر / 8 بازدید