محبت به حضرت حق در سیر وسلوک الی الله

بدان که حقیقت سیر وسلوک الی الله در محبت و عشق

به ذات حضرت حق است.که این محبت بااطاعت محض

از حضرت باری تعالی کامل می شود.

سالک الی الله در مقام وصال خواهد دید عاشق حضرت

حق است و این را عارف واصل خود خواهد دید.

ع.ر.ع

/ 0 نظر / 22 بازدید