استمرار در حرکت سیر وسلوک الی الله

بدان که حقیقت سیر و سلوک الی الله در استمرار حرکت

و حرکت باید با استمرار باشد ،درسته که  سرعت در حرکت

مهم است  ولی آنچه که مهم تر است استمرار است که با

مراقبه حاصل می شود.

پس مراقبه باید قوی و قوی تر شود.

ع.ر.ع

/ 0 نظر / 15 بازدید