در وصف محبوب

ای گل هر نسیم تو

روشنک خیال من

وی بجهان نشسته ایم

در پی دیداره توییم

ای همه وجود من

بسته به هستی تو هست

ای همه روح و جان من

بسته به جان تو است

ای گلشن باغ من

درطرف چشم  تو است

ما همگان نشسته ایم

در پی دیدار تواییم

ع.ر.ع

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید