یاد و ذکر خدا

به نام خداوند مهربانی که ذکرش آرامش بخش دلهاست.

وفتی که راه خدا رو آغاز می کنی و در سیر الی الله حرکت می کنی با

ذکرش آشنایت می کند این راه جز با  یاد خدا نیست آنگاه که حرکت کردی

انوار قدس الهی می آید و کم کم لذت یاد خدا و می روی می روی

تا نور شوی همچون همه آنانی که در حریم قدس الهی هستند .

ع.ر.ع

/ 0 نظر / 10 بازدید