جمال محبوب

به نام حضرت اله العالمین

در پس عطر جانبخش او هزار کشته ی عاشق فتاده

که سکر و مستی یک لحظه کشیدن براق و پرده از

جمال محبوب لایتناهی

حیران شده و مدهوش افتاه اند و او است

حضرت رب العالمین.

ع.ر.ع

 

/ 1 نظر / 9 بازدید