بهجت ناشی از عرفان

بدان که عرفا از شرابی نوشیده اند که بهجتی بی اندازه

دارند  که حد وحصر نداره و این از ذکر و از یاد حضرت حق

ناشی شده است و مراقبه  و تر ک گناه این بهجت

و شوق و حالت شعف را افزون می کند.

/ 0 نظر / 14 بازدید