عرفان و حقیقت

بسم الله الرحمن الرحیم

عرفان این دریای نور و معرفت و اتصال با عالم حقیقت

و مسیر حرکت به سوی کمال و باطن شریعت است.

آرام و با نگاه حق بین در خواهی یافت که حقیقت عرفان

چیزی جز رسیدن به منزل حق و حقیقت و کنار رفتن

پرده  ها و حجاب از باطن انسان نیست .

پس راه در سرزمین عشق به حضرت حق بگزار تا

خدا تو را آرام کند و به الله که حقیقت این عالم است دستیابی.

ع.ر.ع

/ 0 نظر / 6 بازدید