طی طریق

بدان که طی طریق جز ترک محارم و کنترل نفس نیست و

سالک باید اهل سکوت وکنترل زبان باشد و پاسخ بی خردان

جز با سکوت ندهد حتی اگر دشنام شنید وحدیث عنوان بصری

رانصب العین خود قرار دهد. این راه را جز با صبر و شکیبایی

نیست ان شا الله که با صبر کنترل نفس کم کم راحت تر

می شود و در های رحمت خاص خدا باز می شود.

ع.ر.ع

/ 0 نظر / 9 بازدید