یگانه معبودی را سزاوار ستایش است که بی نهایت در برابر او خم گشته و سر تعظیم آورده است و الله وصف ناشدنی است.
 
ع.ر.ع

/ 1 نظر / 12 بازدید