رابطه عقل و سیر و سلوک عملی

بسم الله الرحمن الرحیم

عقل چراغ راه سالکان و تفکر سیر عملی عارفان هست

اگر در مراحل سلوک عقل را رها کرد بدان که سلوک

متوقف شده و ادامه سلوک بستگی به استمداد از حقیقت سلوک

الی الله  دارد پس باید اندیشه کرد و تفکر مایه دوری از حزن

و غم و اندوه هست باید به فکر و اندیشه حقیقی

و حقیقت جویی توجه کامل داشته و بستر شهود و وحی

و عقل را همزمان  تا سر منزل حرم امان الهی پیش برد.

 و من الله توفیق ع .ر.ع

/ 0 نظر / 19 بازدید