رابطه کمال انسان و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

در مورد کمال انسان باید دانست که حقیقت انسان چیست،

حقیقت انسان همان نفس او هست که جان و روح انسان است

و این نفس و روح و جان یک وجود ملکوتی که از عالم علیین هست

پس باید انسان تلاش کند از این قفس جان و روح رها شود و

از عالم ماده گذشته و به عالم ملکوت سفر کند این سفر وسیر

را در اصطلاح سیر وسلوک است که در واقع همان عرفان عملی

هست پس انسان باید سعی کند که سیر الی الله داشته باشد

و به لقا حضرت محبوب برسد تا که به کمال خودش برسد

و این همان هدف عرفای واصل و حقیقی هست.

و من الله توفیق ع .ر.ع

/ 0 نظر / 8 بازدید