آغاز سخن از دل به دل برای رسیدن به حق

                   بسم الله ارحمن الرحیم

با حمد وسپاس خدا آن یگانه بی همتا و درود بی
   نهایت بر رسول الله و اهل ابیت مطهر ایشان،حال در این زمان از جوانی

احساس 
نیاز تولید مطلب نه صرف ارائه یک مطلب 
نقل قول احساس کردم تصمیم گرفتم یک سری مطالب در حوزه

های معارف اصیل 
باتمام وجود را درک کردم وهمراه با هم حرکت کنیم،امید است مرضی رضا حضرت حق
باشدو

ودر این راه هرچه پخته تر شویم و مجموعه ای
نسبتا مناسب در باره بعضی ازمسائل به سمت کمال حرکت کنیم.

حال مطلبی را که برای آغاز سخن شروع کردم این
سخن است.آیا با خودمان واقعا صادق هستیم وآیا به خودمان

دروغ نمی گوییم باید به این نکته توجه کرد ما
عقل در جایی به کار می بریم یک سری لذات زود گذر ومنافع مادی

باشد،برای کمال انسان باید از خود چیز این است
که دروغ نگوید .باید توجه کرد هرکس خود را بیشتر می شناسد.

مانفس را باید قربانی کنیم و حرکت از آنجایی
شروع می شود که انسان خود را بشکند برای خدا ،گفتن نباشدمن

گفتن این باد که حق چه گفته باشد،انسان سخت
میشود یکبار همه وجودش خدایی شود ولی می شود یک باره می تواند

ارده خدایی شدن داشته باشد.اگر انسان در لحضه در
خفیات در آن چیز های که فقط خدا می داند مطمئن باشد اثرش

را خواهد 
دید بس است برای این دیدار اول باشد اهل عمل باشیم.

                                                                               
ولله عزت الجمیعا

                                                                                          
رسول.ع  

/ 1 نظر / 9 بازدید
علی تنکابنی

نظر سنجی در مورد رییس جمهور بعدی جمهوری اسلامی ایران در وبلاگ جبهه http://shahadat4.blogfa.com [گل][گل][گل]