ذکر الهی وعشق حضرت دوست

به نام او یگانه زیبا

باید گفت که هیچ شرابی گواراتر از ذکر الهی

و عشق به ذات حضرت حق نیست.

حجابهایی که ما اسیر آن هستیم اجازه نمی  دهد

وگرنه یک نسیم از کوی اش ما را مست می کرد

و دیگر آلام و دردی نداشتیم

پس همیشه به یاد الله باشیم

فی امان الله

ع.ر.ع

/ 0 نظر / 33 بازدید